pro

Om oss

Shanghai Gascheme Co., Ltd.

Shanghai Gascheme Co., Ltd. (SGC), en internationell leverantör av katalysatorer och adsorbenter.

SGC ägnar sig åt att utveckla, tillverka och distribuera katalysatorer och adsorbenter till raffinaderier, petrokemiska och kemiska industrier med hjälp av vårt tekniska resultat.

SGC: s produkter används i stor utsträckning för reformering, hydrobehandling, ångreformering, svavelåtervinning, väteproduktion, syntetisk gas etc.

Under våra moderna produktionsanläggningar, i vart och ett av våra produktionssteg, ägnas noggrann uppmärksamhet och kvaliteten på våra tillverkande material, procedurer och teknologier kan förbättras kontinuerligt.

SGC kan hjälpa dig att få rätt värde för din investering med våra kvalificerade katalysatorer och adsorbenter.

Vår starka produktionskapacitet kan garantera leverans av våra produkter i rätt tid till dig.

Vårt starka och erfarna tekniska serviceteam kan hjälpa dig med star-up, analys, felsökning, katalysatorhantering etc.

SGC levererar också Engineering Basic Design för oljeraffinering processer / enheter.

1
3
6
5