pro

Aktiverad aluminiumoxid

  • Aktiverad aluminiumoxid

    Vi erbjuder kompletta serietyper av aluminiumoxid för att tillfredsställa din applikation vid normal gas- och torkning, PSA-bearbetning. Aluminiumoxidkatalysatorer som adsorbenter för rening av polymerproduktion (PE), CS2, COS och H2S-avlägsnande, HCl-avlägsnande från gaser, HCl-avlägsnande från kolvätevätskor, Torkning, Rening (Multibed).