pro

Andra katalysatorer

  • Andra katalysatorer

    Vi erbjuder också seriekatalysatorer och gruppkatalysatorer som används vid kemisk bearbetning av petrokemisk och naturgas såsom katalysatorer och adsorbenter i syntetisk ammoniak, väteproducerande enhet, acetylenhydrogeneringskatalysator vid PE-bearbetning, propahydrogeneringskatalysator och så vidare.