pro

Egenskaper och applicering av aktivt kol

Aktivt kol: är ett slags opolärt adsorbent som används mer. I allmänhet måste den tvättas med utspädd saltsyra, följt av etanol och sedan tvättas med vatten. Efter torkning vid 80 ℃ kan den användas för kolonnkromatografi. Granulerat aktivt kol är det bästa valet för kolonnkromatografi. Om det är fint pulver av aktivt kol är det nödvändigt att tillsätta lämplig mängd diatomit som filterhjälpmedel för att undvika för långsam flödeshastighet.
Aktivt kol är ett icke-polärt adsorptionsmedel. Dess adsorption är motsatt kiselgel och aluminiumoxid. Det har en stark affinitet för icke-polära ämnen. Den har den starkaste adsorptionskapaciteten i vattenlösning och svagare i organiskt lösningsmedel. Därför är elueringskapaciteten hos vatten den svagaste och det organiska lösningsmedlet är starkare. När det adsorberade ämnet elueras från det aktiverade kolet minskar polariteten hos lösningsmedlet och adsorptionsförmågan hos det upplösta ämnet på det aktiva kolet minskar och elueringens elueringskapacitet förbättras. Vattenlösliga komponenter, såsom aminosyror, sockerarter och glykosider, isolerades.


Inläggstid: 05-05-2020