pro

Studie om syralakningsprocess av Co Mo-baserad hydrobehandlingskatalysator

Svarsytemetodik (RSM) användes för att studera salpetersyraläckningsprocessen för avfall Co Mo-baserad hydrobehandlingskatalysator. Syftet med denna studie var att införa CO och Mo från den förbrukade katalysatorn i lösningsmedlet i form av vattenlösligt, för att underlätta efterföljande rening och återvinning, och förverkliga den ofarliga behandlingen och resursanvändningen av fast avfall, reaktion temperatur och förhållande fast-vätska. De viktigaste influensfaktorerna bestämdes med hjälp av responsytmetodik och modellekvationen för processparametrar och kobolt- och molybdenläckningshastighet fastställdes. Under de optimala processförhållandena som erhölls med modellen var koboltlakningshastigheten mer än 96% och molybdenläckningshastigheten var mer än 97%. Det visade att de optimala processparametrarna som erhölls genom responsytmetoden var korrekta och tillförlitliga och kunde användas för att styra den faktiska produktionsprocessen


Inläggstid: 05-05-2020